WETGEVING

I - DEFINITIE VAN EEN VERPLAATSBARE RECREATIEWONING (STACARAVAN)

- Conform het besluit nr. 2007-18 van 5 januari 2007, artikel R.111-33, worden als verplaatsbare recreatiewoningen beschouwd bewoonbare landvoertuigen die zijn bestemd voor tijdelijk of seizoensgebonden recreatief gebruik en die zodanig mobiel blijven dat ze kunnen worden voortgetrokken om ze te verplaatsen, maar die op grond van de Wegenverkeerswet niet aan het verkeer mogen deelnemen.

- Voorts op grond van het besluit van 28 september 2007 (inzake het plaatsen van lichte recreatiewoningen, verplaatsbare recreatiewoningen en caravans en op campings en ter wijziging van de Franse Stedenbouwwet), artikel A.111-2 voor toepassing van artikel R. 111.33, worden als verplaatsbare recreatiewoningen beschouwd die voertuigen die voldoen aan de norm NF "S 56 410 stacaravans: Definitie en wijze van plaatsen.”

- U mag uw verplaatsbare recreatiewoning dus niet voorzien van een betonnen terras, een veranda van bouwblokken of een andere “harde” installatie (omheining, tuinhuisje) als dit de mobiliteit van uw woning ongunstig beïnvloedt. Uitsluitend demontabele terrassen en luifels, die de mobiliteit niet belemmeren, zijn toegestaan.

- Uw stacaravan moet op steunen geplaatst zijn die niet in de bodem verankerd zijn en kan met paaltjes, of vergelijkbare middelen, worden gestabiliseerd, die snel kunnen worden verwijderd, of met vijzels worden gestabiliseerd.

- Het aansluiten van verplaatsbare recreatiewoningen op het water-, elektriciteits-, gas-, telefoon- en televisienet of op vergelijkbare netwerken dient conform de regelgeving, normen of best practices of voorschriften van het toepasselijke artikel dat van kracht is te geschieden. Als deze gemakkelijk te demonteren zijn dan blijft het mobiele karakter van de recreatiewoning behouden.

- Verplaatsbare recreatiewoningen moeten niet met Lichte recreatiewoningen (HLL) worden verward, een algemene term waarmee accommodaties zonder fundering, die demontabel zijn worden aangeduid, zoals chalets en bungalows. De wetgeving betreffende deze recreatiewoningen verschilt namelijk en is strenger dan die voor verplaatsbare recreatiewoningen.

- De verplaatsbare recreatiewoning mag niet worden verward met de verplaatsbare woning (zonder de term ‘recreatie’), een algemene term waarmee caravans of “verplaatsbare landvoertuigen” worden aangeduid die als hoofdbewoning door zigeuners worden gebruikt (die sinds 1 januari 2008 woonbelasting moeten betalen en die zich op een privéterrein mogen vestigen als de gemeente geen speciale plaats voor hen heeft ingericht).

 

II- PLAATSINGSVOORWAARDEN

- Conform het besluit nr. 2007-18 van 5 januari 2007, artikel R.111-34, mogen verplaatsbare recreatiewoningen uitsluitend worden geplaatst:

  1. in de recreatieparken die onder 1° van artikel R.111-32 worden vermeld, met uitzondering van de terreinen die na 1 juli 2007 zijn ingericht en die worden geëxploiteerd door middel van overdracht of huur van standplaatsen voor de duur van meer dan één jaar, verlengbaar;
  2. op de kampeerterrein geclassificeerd zoals bedoeld in het Franse Wetboek van Toerisme;
  3. in de vakantiedorpen geclassificeerd als lichte accommodaties zoals bedoeld in het Franse Wetboek van Toerisme.

Verplaatsbare recreatiewoningen kunnen eveneens worden opgeslagen in afwachting van hun toekomstig gebruik, op:

  1. terreinen die bestemd zijn voor het collectief stallen van caravans en verplaatsbare recreatiewoningen
  2. voor publiek toegankelijke parkeerplaatsen
  3. bepaalde opslagplaatsen voor voertuigen, zoals genoemd bij j) in artikel R. 421-19 en bij e) in artikel R.421-23 van de Franse Stedenbouwwet

- Voor verplaatsbare recreatiewoningen die worden neergezet in de bij het besluit nr. 2007-18 van 5 januari 2007 (zie hierboven) voorziene plaatsen is geen bouwvergunning vereist.

- Voor een verplaatsbare recreatiewoning is geen bouwvergunning vereist, Deze wordt immers, gezien haar status, niet aan een gebouw gelijkgesteld. Deze wordt dus (door de belastingdienst bijvoorbeeld) niet als een echt tweede huis beschouwd. Fiscaal gezien betaalt u als eigenaar van een stacaravan geen woonbelasting, zelfs niet als er een elektriciteitsaansluiting of anderszins is. Voor de verplaatsbare recreatiewoning is echter toeristenbelasting verschuldigd (enkele euro's per dag). De juridische term om een stacaravan aan te duiden is ‘verplaatsbare recreatiewoning’, waarbij de term recreatie onderstreept dat de stacaravan is gemaakt voor tijdelijk en seizoensgebonden gebruik, en van rechtswege niet als hoofdverblijf en voor permanente bewoning mag worden gebruikt.

- De juridische term “verplaatsbare woningen” (zonder recreatie) verwijst naar de caravans van zigeuners. De Wet van november 2005 op grond waarvan een "woonbelasting" van € 25/m² werd vastgesteld, is uitsluitend op deze categorie van toepassing en niet op stacaravans.

 

III- KEUZE VAN EEN CAMPING

- Er zijn in Frankrijk ongeveer 10.000 campings, maar er zijn er maar enkele die standplaatsen aan particulieren verhuren. Deze campings verschillen in grootte, voorzieningen en diensten en hanteren elk hun eigen verkoopprijs voor een stacaravan en de huur van de bijpassende standplaats. De verschillen kunnen groot zijn (net zoals een kop koffie in Parijs duurder is dan in een dorpje op het platteland is een stacaravan op een kampeerterrein aan zee met een waterpark duurder dan die op een 2-sterren camping landinwaarts). Het is aan te bevelen om ze te vergelijken.

- Bedenk ook dat een camping, uit het oogpunt van eenvormigheid en vanwege het imago dat het wil uitstralen, de keuze voor een bepaald merk stacaravan en bepaalde eigenschappen (hellend dak, leeftijd) verplicht kan stellen en u kan vragen om de stacaravan uitsluitend via de eigen tussenpersoon te kopen.

- Waarvoor staat het aantal sterren?
Net als hotels zijn de 10.000 campings in Frankrijk met een systeem van sterren geclassificeerd: 1 voor de meest eenvoudige en 4 voor de campings met de meeste faciliteiten. Deze sterren geven aan hoeveel voorzieningen er op camping zijn, maar zeggen niets over de kwaliteit of het onderhoud. Het kan dus zijn dat u een betere service heeft op een 3-sterrencamping dan op een 4-sterrencamping. In andere woorden: alle campings hebben ongeveer hetzelfde aantal WC’s en waterpunten, maar naargelang het aantal sterren zullen de standplaatsen in grootte verschillen en worden ze ‘s nachts bewaakt... Hoe groter het aantal sterren, hoe meer douches, spoelbakken, elektrische aansluiten, enz. er zijn. Zwembad en animaties zijn daarentegen extra diensten die niet in de sterren zijn meegenomen. De prijzen liggen niet vast: een 3-sterrencamping kan daardoor duurder zijn dan een 4-sterrencamping.

- Waarvoor staan de kwaliteitskeurmerken?
De keurmerken bij de ingang van bepaalde kampeerterreinen geven u informatie over de kwaliteit van de geboden diensten. Voor diegenen die belang hechten aan comfort beloven de kampeerterreinen van de "Camping qualité" u een warm onthaal, onberispelijke netheid, nauwkeurige informatie, een rustige standplaats met veel privacy die in harmonie is met de omgeving (www.campingqualité.com). Het merk "qualité Tourisme", dat is afgegeven door de overheid, hanteert nagenoeg dezelfde criteria (www.qualite-tourisme.gouv.fr). Als u milieubewust bent, verzekert het keurmerk "La clef Verte" u natuurgebieden, maximaal 50 gezinnen per hectare, goed water-, energie- en afvalbeheer en bewustmaking van vakantiegangers van het belang van natuurbehoud (www.laclefverte.org).

- Recreatiepark (PRL): Een Recreatiepark (PRL) is een bijzonder kampeerterrein (artikel R.444-3b van de Franse Stedenbouwwet) die zich in het segment tussen een camping en timesharing-projecten bevindt. Dit Recreatiepark is hoofdzakelijk bestemd voor langdurig verhuur en niet voor vakantiegangers. Het komt niet veel voor (97 in Frankrijk), maar enkele verkopen de standplaats (perceeloverdracht) - hetgeen op een camping niet mogelijk is - andere verhuren deze voor bepaalde tijd (hotelierstelsel). De aan stacaravans toegewezen plaatsen zijn hier tevens groter dan die op een camping, met een gemiddeld oppervlak van 200 m² per standplaats, maar de prijzen liggen over het algemeen hoger.

De dealers van IRM verplaatsbare recreatiewoningen (gegevens in de rubriek "VERKOOP” op deze website) kunnen u op verscheidene campings in hun regio een standplaats aanbieden.

 

IV- OPPERVLAKTE VAN UW VERPLAATSBARE WONING (STACARAVAN) EN UW STANDPLAATS

Bij het maken van een keuze voor de standplaats dient u te letten op:

- De lengte ervan: kunnen er stacaravan van eender welke grootte worden geplaatst (de grootste stacaravans zijn 11 meter lang en 4 meter breed) of ben ik aan een maximale lengte gehouden.

- De totale oppervlakte ervan: conform het besluit van 28 september 2007 (artikel 111-7) mag de verplaatsbare recreatiewoning niet meer dan 30% van het door de camping toegewezen oppervlak van de standplaats innemen. De afneembare luifels en terrassen (d.w.z. demontabel en niet verzegeld aan de grond of aan de accommodatie) zijn hierbij niet meegerekend. Een tuinhuisje van meer dan 5 m² daarentegen of een niet verplaatsbaar terras dat niet gelijkvloers is worden bij deze 30% meegerekend.

- De standplaatsen die op campings aan stacaravans worden toegewezen zijn noodzakelijkerwijs niet groter dan die voor caravans. Deze dienen eenvoudigweg aan de geldende normen te voldoen met een gemiddeld oppervlak van de standplaatsen van 90 m² * en **, van 95 m² ***, en van 100 m² ****, met een minimale oppervlakte van 70 m² op * en **, en van 80 m² *** en ****. De standplaatsen overschrijden evenwel vaak het vereiste gemiddelde.

- Als u op een **** kampeerterrein een gemiddelde standplaats heeft van 100 m², dan mag uw verplaatsbare woning niet groter zijn dan 30 m². Als u een verplaatsbare vakantiewoning van meer dan 40 m² wilt plaatsen, dan moet uw perceel minimaal 135 m² meten.

 

V- HUURCONTRACT VAN HET TERREIN

- Voordat u een stacaravan koopt, dient u een kampeerterrein of een recreatiepark te vinden om uw stacaravan te plaatsen en met de camping- of recreatieparkbeheerder een huurcontract op te stellen voor de standplaats. Deze bepaalt dat de verhuur tijdelijk is en uitsluitend voor recreatief verblijf. Vergeet niet dat u slechts de huurder van de standplaats waarop uw stacaravan staat: uw contract geldt over het algemeen voor een jaar, wordt stilzwijgend verlengd, maar niettemin kan het zijn dat er elk jaar weer over moet worden onderhandeld. De eigenaar stelt de voorzieningen op zijn terrein tot uw beschikking (zwembaden, gemeenschappelijke gedeeltes, animatie, enz.) en in ruil daarvoor bent u bepaalde lasten verschuldigd (gebruiksvergoeding, water, gas, elektriciteit, enz.) en moet u uw stacaravan verzekeren.

- Als huurder van een standplaats bij een eigenaar van een kampeerterrein dient u net als bij elk ‘gemeenschappelijke eigendom’ de bepalingen van het huurcontract en het huishoudelijk reglement van de camping na te leven. Vraag hiernaar en vergelijk deze voordat u een camping kiest.

- De stacaravan wordt over het algemeen door de verzekeraar beschouwd als een caravan, het vervoer over de weg uitgezonderd. Indien uw verzekeraar niet over een “caravan”-contract beschikt, kan hij u een contract van het soort “eengezinswoning” aanbieden. Indien u problemen ondervindt om een specifieke verzekering te vinden, biedt de FFCC, de Franse Federatie voor camping- en caravantoerisme, haar leden aangepaste oplossingen aan. (FFCC: 78, rue de Rivoli, F-75004 PARIJS. Tel: + 33 (0) 890 21 43 00

 

VI - TRANSPORT, STELLEN EN AANSLUITEN

- Uw verplaatsbare recreatiewoning dient altijd via speciaal transport te worden vervoerd. Deze operatie is relatief duur en de kosten ervan zijn in grote mate afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd (ongeveer € 4 à 5 per kilometer afhankelijk van het soort buitenmaats transport, en daarnaast een laad- en lostarief). De kosten van het plaatsen (stellen, aansluiten) kunnen tussen de € 500 en 2000 bedragen al naargelang de toegankelijkheid van het terrein, en soms meer indien er een hijskraan nodig is.

- Rekening houdend met al deze ‘begrotingsposten’ is een ‘all-in aankoopprijs, inclusief levering en plaatsing te prefereren.

- Houd er rekening mee dat het stellen nauwkeurig dient te gebeuren om te zorgen dat de deuren van uw stacaravan goed open kunnen. Bovendien zijn het stellen en aansluiten van uw stacaravan de verantwoordelijkheid van de persoon die dit regelt en vallen deze niet onder de garantie van de stacaravanbouwer.

- De dealers van IRM stacaravans (gegevens op deze site onder de rubriek “verkoopnetwerk”) kunnen u op verscheidene campings in uw regio een standplaats bieden, hebben een ruime keuze aan IRM stacaravans en kunnen bovendien uw stacaravan vervoeren en ‘sleutelklaar’ opleveren. Neem voor aanvullende informatie met hen contact op.

Heeft u een aankoopproject?

Neem contact op met uw dealer of camping om uw ideale stacaravan te vinden

Neem contact met ons op
Popin